8 września 2015

Bohaterowie jasełek - znaczenie i symbolika

Od momentu gdy św. Franciszek w Greccio przygotował swoją pierwszą szopkę pojawiły się również jasełkowe przedstawienia, które ciągle podlegały różnorakim przemianom. Początkowo używano figurek i kukiełek, które z czasem zostały zastąpione przez żywych aktorów i zwierzęta. Do jasełek wprowadzono ruch a do Jezusa zaczęły przybywać coraz to nowe świeckie postacie. Poza biblijnymi wątkami zaczęły się rozwijać również takie nawiązujące do danego regionu.

Podstawa jednak jest w świętej Rodzinie, która powinna być centrum całego przedstawienia. To Jezus znajdujący się w żłóbku zawsze powinien być osią obok której tworzone będą całe jasełka. Nad nim czuwać mają rodzice: Maryja oraz Józef. Dodatkowo pojawiają się różne postacie, które razem z rodzicami mają adorować Boga, który się narodził i są gotowe do tego, by mu służyć. Od rodziców bije poświęcenie i oddanie. Pasterze ze zwierzętami są postaciami jego adorującymi. W ten sposób widzimy symbol prostych ludzi, przed którymi otwiera się wielka tajemnica Narodzenia. Jest ona im zesłana przez Aniołów, którzy śpiewają i grają na chwałę Boga. Towarzyszą oni pasterzom. W ten sposób ujawnia się dwoista natura Jezusa Chrystusa. Należy podkreślić, że to Bóg przyjmując ludzką postać przyszedł na ziemię.

Obok pasterzy w żłobku pojawiają się także Trzej Królowie. Oczywiście jest tam obecna grupa zwierząt, wśród których znajdują się owce, woły, a niekiedy nawet psy. Osioł ma symbolizować pogan i nieczystość oraz upór. Natomiast wół ma ukazywać zwierzę czyste ofiarne, bliskie Żydom, które stanie się symbolem wiernych apostołów, którzy będą w stanie jako pierwsi rozpoznać zbawiciela świata w Jezusie. Obecność tych zwierząt pokazuje, że przy Jezusie będą się pojawiały zarówno osoby wierne jak i niewierne.

Owca ma być obrazem trzody, która będzie szła za pasterzem. To pokaz Ludu Bożego, który będzie obok niego. Pies natomiast będzie symbolem wierności i oddania a więc będzie miał takie cechy, które powinien mieć każdy dobry chrześcijanin. Oczywiście rolę ma również samo miejsce narodzin a więc stajenka, która ma być symbolem ubóstwa, w którym rodził się Jezus. W rzeczywistości była to grota, która miała również pokazać, że Jezus jest bramą, jedyną bramą, która może prowadzić do zbawienia. Realizując przedstawienie jasełkowe warto brać pod uwagę całą tą symbolikę i wszystko przygotować z największą starannością. Tylko biorąc pod uwagę tą religijną tradycję i perspektywę można oczekiwać, że uda się pokazać w sposób właściwy narodzenie Jezusa.