8 września 2015

Nauka przez zabawę w szkolnym teatrze

Jeśli w szkole prowadzi się koło teatralne to można oczekiwać, że uczniowie będą się tam lepiej rozwijali. Takie koło, jeśli ma działać efektywnie musi kontrolować pewne kwestie i trzeba o parę spraw szczególnie dbać:

- na scenariusz trzeba wybierać odpowiednie treści, które zostaną połączone z dobrze dopasowaną muzyką i innymi elementami uzupełniającymi

- główne role w przedstawieniach należy zmieniać, tak by nie grała ciągle jedna osoba ponieważ to zniechęci innych uczniów

- trzeba wybierać przedstawienia dynamiczne, w których będzie się wiele działo

- należy używać w przedstawieniach wielu rekwizytów i ładnych strojów, tak by wszystko było dobrze rozwinięte.

Teatr w szkole powinien być taką formą pracy, która będzie nieco bardziej rozłożona w czasie. Dzieci muszą się nauczyć w tym okresie grać. Niektórzy są bardziej otwarci na świat inni bardziej są onieśmieleni. Dlatego należy dbać o to, by w czasie takiej zabawy w teatr stworzyć dla dzieci miłą przygodę. Początkowo w pracy z dziećmi należy:

- dbać o pracę nad dykcją

- wprowadzać ćwiczenia, które poprawią oddychanie i pracę głosem

- wprowadzić ćwiczenia, które sprawią, że dzieci będą miały większe możliwości ruchowe

- pracować nad zjawiskami, które są jako całość ważne dla gry teatralnej

- pracować nad wyobraźnią

- pracować nad wyrażaniem uczuć. 

Następnie można podjąć działania, które już bezpośrednio będą związane z teatrem, tj: 

- realizacja ćwiczeń, które sprawią, że będzie można głośno czytać i recytować

- realizacja ćwiczeń, które wspierają wokal uczniów i możliwości śpiewu

- ćwiczenia, które związane są z inscenizacją oraz głoszeniem krótkich tekstów

- należy pracować nad tym by sceny były lepiej rozwinięte i inscenizacje będą na wyższym poziomie.

Teatr w szkole nie będzie formą zawodową, ale ma mieć formę, w której występować będą amatorzy. Etymologia tego słowa wskazuje na to, że amator zawsze powinien być osobą, która kocha to co robi a nie jest kimś kto robi te swoje zadania zawodowo. Dlatego teatr powinien raczej wychowywać młodego człowieka. Jako, że będzie to długotrwały proces należy zadbać o to, by występów teatralnych było więcej w czasie. Chodzi o to by takie wydarzenie nie było jednorazowe, ale by można było liczyć na to, że cyklicznie będzie się powtarzać a wtedy wychowanie dziecka będzie lepiej przebiegało.

Warto zadbać o to, by teatr stawała się taką wartością, która wpłynie między innymi na kształtowanie osobowości młodego człowieka. jest to pewien proces, o którego realizację należy zadbać. Musimy dobrze przygotować ten proces, ponieważ tylko w takich sytuacjach teatr będzie w stanie spełniać odpowiednio swoje zadania. Z jednej strony ma być miejscem na dobrą zabawę, ale z drugiej musi również zmuszać do przemyśleń oraz refleksji te osoby, które będą w teatrze występować. W ramach realizowania przedstawień należy brać pod uwagę te wszystkie propozycje, które przygotowywane są przez dzieci. Chodzi o to, by czuły się one częścią realizowanych przedstawień.

Teatr powinien także wpływać na emocjonalny rozwój dzieci. W związku z tym takie występy mają gwarantować, że dzieci będą lepiej poznawać siebie, a co za tym idzie będą potrafiły wyrażać swoje emocje. W ten sposób skutecznie będzie można odkrywać świat i wiarę w siebie. Zawsze dziecko na scenie musi umieć nad sobą panować, musi wiedzieć co robi, ponieważ wtedy lepiej teatr jako całość wpłynie na dziecko. Oprócz tego, że teatr ma dać dziecku zabawę i przygodę powinien stać się taką formą, która sprawi, że lepiej będzie można wyrażać emocje. Dziecko musi przez teatr umieć budować umiejętność komunikowania się z innymi, może pracować nad swoją wyobraźnią.

Niezwykle ważne będzie także budowanie inspiracji związanych z teatrem. Dziecko musi nauczyć się w teatrze szkolnym przeżywać sztukę, ale będzie także uczyło się pewnej odpowiedzialności. Pamiętajmy bowiem, że dziecko musi swoją scenę zagrać, musi nauczyć się tekstu i przygotować się do występu. Jest odpowiedzialnym w jakieś części za tą część przedstawienia, która będzie opierać się na jego roli. Dlatego odpowiedzialność będzie częścią nauki w takim teatrze. Na pewno dziecko uczy się tam również twórczej postawy oraz może rozumieć w lepszy sposób całą sztukę. Istotne jest tutaj także zadanie nauczyciela, który musi się starać o to, by w kółku teatralnym były takie zabawy, które dopasowane będą do wieku uczniów. Na pewno ważną kwestią będzie angażowanie w te wydarzenia jak największą ilość uczniów.